Bolesti zuba

Konzervativna stomatologija temelj je stomatologije. Temelji se na prevenciji, dijagnostici, lečenju i popravci zuba oštećenih karijesom. Cilj konzervativne stomatologije su zdravi, lepi, funkcionalni i estetski uređeni zubi. Borba protiv karijesa kreće od najmlađih dana. Pranjem zuba i odlascima stomatologu, trudimo se održati zdravlje i lepotu svojih zuba. Upravo preventivno delovanje, jedan je od zadataka konzervativne stomatologije. Kako bi se na vreme prepoznale promene na zubima, čak i pre nego što pacijent oseti bol, potrebno je te promene pratiti, delovati preventivno i na taj način sprečiti vecu destrukciju zubnog tkiva. Kada se ipak dogodi bol, najčešće se radi o karijesu ili o upali pulpe zuba, popularno nazvanoj upalom «živca» ili «korena» zuba. U tim slučajevima, tehnikama konzervativne stomatologije i endodoncije, stomatolozi rešavaju nastali problem i sprečavaju dalje komplikacije kao što su jaki, pulsirajući bolovi, oticanje (apsces), gubitak zuba i potreba za vecim zahvatima.

Sanacija karijesnih lezija i zbrinjavanje estetskim ispunima

Kompozitni ispuni, poznatiji kao bele plombe, su estetske i funkcionalne nadoknade kojima se repariraju prednji i bočni zubi. Više ne postoji dilema oko toga da li su bele plombe dobre za bočne zube pošto se amalgamske plombe gotovo više i ne koriste. U cilju dugotrajnosti plombe koristimo LED lampe za polimerizaciju. Prilikom odabira kompozitnih materijala, pored velikog broja ponuđenih, odlučili smo se za 3M ESPE i GC, Dentsply Sirona, Heraeus Kulzer.

Kompozitne nadogradnje zuba uz upotrebu estetskih kočića

Najvažnija osobina kompozitnih kočića je njihova elastičnost, koja je veoma bliska elastičnosti dentina i kompozitnih materijala. Zahvaljujući elastičnosti kompozitnih kočića omogućen je povoljan i ravnomeran prenos sila žvakanja duž korena. Ova osobina kompozitnih kočića je posebno važna u dečijoj stomatologiji, naročito kada je potrebno zbrinuti zube mladih pacijenata nakon lečenja nezavršenog rasta korena.

Endodoncija

Endodoncija je poznatija kao lečenje korenskih kanala zuba ili vađenje zubnog živca. Živac je popularan naziv za pulpu zuba. Pulpa zuba je mekano tkivo u unutrašnjosti zuba koje sadrži krvne sudove i živce. Smeštena je u pulpnoj komori koja se nalazi u unutrašnjosti krune zuba i u korenskim kanalima. Nakon karijesnog oboljenja ili loma zuba, bakterije prodiru i do pulpne komore te do korenskih kanala u kojima se nalazi pulpa tj. živac zuba. Kada se zubna pulpa inficira, ne pomaže lečenje karijesa, već se mora lečiti pulpa, a kao posledica upale javlja se bol. Kako se upala ne bi proširila izvan korena, u područje kosti, te kako ne bi došlo do oticanja, važno je na vreme provesti prikladno liječenje. Često se, bez ikakvih simptoma, može razviti granulom ili, ređe, cista. Lečenje zuba u našoj ordinaciji je bezbolno i sprovodi se odstranjivanjem inficiranih delova zuba, masinskim endodonskim instrumenima i laserom. Endometar precizno određuje dužinu kanala, što nam omogućava jednako precizno punjenje kanala do samog vrha korena zuba. Na taj način sprečavamo gubitak zuba i razvoj daljih komplikacija.

Pogledajte galeriju naših radova

endodoncija
o nama