CAT EYES

CAT EYES ili efekat mačkastih očiju. Ova procedura predstavlja nehiruski lifting, Cog niti se plasiraju uz  pomoć kanile i odmah nakon aplikacije, koja traje oko 10 min, vidi se željeno zatezanje kože ( i podizanje obrva). Međutim dodatno zatezanje i podizanje obrve se dešava još narednih 2-6 meseci usled sinteze kolagena. Radi postizanjeg boljeg efekta preporučuje se kombinacija sa Botox-om.