Proteze

 

Totalne proteze

Totalne proteze izrađuju se kada u vilici nije preostao ni jedan prirodni zub i predstavljaju korektno funkcionalno i estetsko rešenje za problem bezubosti i imaju za cilj da nadomeste gubitak svih izgubljenih zuba. Radi se o mobilnoj nadoknadi, koja nije fiksirana na Vaše zube, nego se skida,uglavnom radi održavanja oralne higijene.

 

Parcijalne proteze

Parcijalne proteze se vezuju za preostale zube pomoću kukica ili atačmena (kopče ili drikeri), pri čemu parcijalna proteza može biti akrilatna ili skeletirana (poznata i pod nazivom vizil proteza).

 

Parcijalna akrilatna proteza

Parcijalna akrilatna proteza se izrađuje u potpunosti od materijala akrilata i vezuje se za ostale zube žičanim kukicama pa je kao takva manje izdržljiva od skeletirane. Zbog toga se danas ređe koristi, ali je njena prednost što je ekonomski pristupačnija.

 

Parcijalna skeletirana (vizil) proteza

Parcijalna skeletirana (vizil) proteza je kvalitetnije rešenje jer osim veće izdržljivosti zbog metalnog skeleta, pacijentu pruža i veći komfor zbog manje površine dela proteze koji se naslanja na meka tkiva ( nepce, podjezični predeo). Na taj način je smanjen osećaj stranog tela u ustima. Njena prednost je i vezivanje za prirodne preostale zube pomoću preciznije izrađenih livenih kukica što obezbeđuje znatno bolju stabilnost u ustima. Umesto kukica, kao još bolja veza sa susednim zubima na skeletiranim protezama se mogu ugraditi i atečmeni. Atečmeni čvrsto i stabilno drže protezu u ustima, a skriveni su u delu proteze koji nije vidljiv spolja. U tim situacijama na nosećim zubima se moraju izraditi namenske krune koje sa protezom se vezuju po principu ključa i brave.

 

Valplast (silikonske) proteze

Valplast proteza je elastična i sačinjavaju je specijalna najlonska vlakna, koja joj i daju osobinu elastičnosti. Posjeduje određenu dozu elegancije pri nošenju. Pacijenti se veoma brzo navikavaju na ovaku protezu i mnogo je bolje podnose. Kukice kojima se povezuje sa ostalim zubima su izrađene od istog materijala tako da su neprimetne. Valplast proteza mora uvek biti u vlažnoj sredini jer u suprotnom gubi svoja svojstva, postaje krhka i lomi se.

 

Kombinovani protetski radovi

Ova kategorija protetskih radova podrazumieva, kako joj i samo ime kaže, kombinaciju fiksne i mobilne zubne nadoknade. Primenjuje se u svim slučajevima kada nema dovoljno zuba u bočnoj regiji, ili preostali zubi nisu dovoljno kvalitetni da bi se izradio kompletno fiksni rad (most), a ne postoje uslovi ili želja za ugradnju implantata u bezubim zonama. Tada se ovakvi oblici bezubosti rešavaju upravo izradom kombinovanog rada, što podrazumeva izradu krunica ili mostova na preostalim zubima a bezubi predeli se nadoknađuju parcijalnom mobilnom protezom. Da bi rad bio maksimalno kvalitetan kao mobilna nadoknada koristi se skeletirana-vironit proteza.

Proteze

Pogledajte galeriju naših radova