stomatoloska protetika

Stomatološka protetika

Stomatološka protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknađivanjem izgubljenih tkiva usne duplje, uz pomoć protetskih nadoknada, kao što su krunice, mostovi, proteze i zubni implantati. Ukoliko imate problema sa viličnim zglobom, takođe ćete se javiti stomatološkom protetičaru.

Stomatološka protetika se deli na mobilnu i fiksnu protetiku

Metalokeramičke krunice i mostovi predstavljaju fiksne protetske radove i ispunjavaju najviše estetske zahteve a ujedno vraćaju funkciju zubima. Izrada metalokeramičkog mosta primenjuje se ukoliko postoje zubi koji mogu biti odgovarajući nosači protetskog rada.

Bezmetalne krunice i mostovi

Bezmetalne krunice i mostovi predstavljaju najviši standard u estetskoj stomatologiji. Izrađeni su od bezmetalne keramike i za razliku od ostalih protetskih nadoknada poseduju transparentnost prirodnog zuba. Osim estetske privilegije, ove krunice pokazuju manju prijemčljivost na plak, nema rizika od preosetljivosti pacijenta na neke metale a samim tim ni rizika od korozivnih procesa usled prisustva različitih metala u ustima. U svakom slučaju, bezmetalne protetske nadoknade su najbolji i najkvalitetniji metod izbora za Vas.

Keramičke ljuspice (VENEERS)

Keramičke fasete ili viniri su trend koji iz dana u dan postaje sve više zastupljen. Viniri predstavljaju manje invazivnu metodu od bezmetalnih keramičkih krunica a više od kompozitnih faseta. Sa malom preparacijom u gleđi i uz pomoć zubnotehničke laboratorije, dobijamo keramičku ljuspicu debljine 1mm, koju trajno cementriramo za zub. Ukoliko želite da promenite oblik, boju i izgled zuba, keramičkim vinirima se to omogućava. Glavni razlog zašto se naši pacijenti odlučuju za keramičke fasete u odnosu na keramičke krune je što se za vinire zubi manje bruse i oštećuju, samo spoljna površina zuba. Kod izrazito žutih zuba, tetraciklinskih, prebojenih može se uspešno promeniti boja, može se promeniti položaj i oblik zuba kao i zatvaranje dijastema.

Privremene zubne navlake – najbezbolniji put do trajnih rešenja

Privremene zubne navlake ili privremene krunice se nose dok se izrađuju metalokeramičke ili cirkonske krunice. One su od plastike i prave se za svakog pacijenta posebno, a mogu biti izrađene i odmah posle brušenja zuba tako da pacijent odlazi iz ordinacije sa osmehom. Mogu biti urađene tako da budu fantastičnog izgleda i funkcije. Mogu se nositi i duže od predviđenih 7 dana

Pogledajte galeriju naših radova